Höjd slagavgift

Från och med månadsauktionen 24 november höjer vi slagavgiften från 10:- till 20:- (den ordinarie avgiften på 15% kvarstår som tidigare). Anledningen är att mängden lådgods som vi hanterar tar mycket av vår tid och att arbetet med auktionerna därmed inte går runt ekonomiskt. Vi hoppas att våra kunder har förståelse för höjningen.

Välkomna på auktion

Personalen på Tyringe Auktionskammare

Bromsar smågods – september

Efter en otrolig sommar med mycket sol och många tömningar av bostäder – och auktioner förstås – har vi inventerat lagret med osålt gods. Vi kan konstatera att vi är i otakt med smågods och tvingas bromsa inflödet av smågods under september månad.

Vi gör gärna hembesök för rådgivning angående Ert gods eller ev hjälp med tömning av Er bostad.

Med vänliga hälsningar

Auktionsteamet